Của Hàng Giao Dịch Mobifone tại Lâm Đồng

 

Danh sách cửa hàng Mobifone tại Đà Lạt, Lâm Đồng

Khách hàng có thể đăng ký, thay sim tại các điểm giao dịch Mobifone này:

Tỉnh Lâm Đồng
STT
1 LÂM ĐỒNG CỬA HÀNG 02 Lê Đại Hành, P1, Đà Lạt, Lâm Đồng 0633815256, 0633830634 X
2 BẢO LỘC CỬA HÀNG 757-759 Trần Phú, B’lao, Bảo Lộc, Lâm Đồng 0633736673
3 BẢO KHUYÊN ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ 529 Trường Xuân, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng 633838692 X
4 BĐ H. DI LINH (LDHI2) ĐẠI LÝ CHUYÊN 535 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng 0633870315 X
5 BĐ HUYỆN BẢO LÂM (LDBA2) ĐẠI LÝ CHUYÊN Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng 0633877013 X
6 BĐ HUYỆN CÁT TIÊN (LDCA2) ĐẠI LÝ CHUYÊN TT Đồng Nai, Cát Tiên, Lâm Đồng 0633884049 X
7 BĐ HUYỆN ĐẠ HUOAI (LDDO2) ĐẠI LÝ CHUYÊN KP3, TT Madaguoi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0633874445 X
8 BĐ HUYỆN ĐẠ TẺH (LDDA2) ĐẠI LÝ CHUYÊN 131 Đường 3/2, KP 2, TT Đạ Tẻh, Lâm Đồng 0633880309 X
9 BĐ HUYỆN ĐAM RÔNG ĐẠI LÝ CHUYÊN Huyện Đam Rông, Lâm Đồng 633616000 X
10 BĐ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG ĐẠI LÝ CHUYÊN 02 Khu 1, Nghĩa Thị, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, LÂm Đồng 633620518 X
11 BĐ HUYỆN ĐỨC TRỌNG ĐẠI LÝ CHUYÊN 689 QL 20, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm đồng 633843518 X
12 BĐ HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐẠI LÝ CHUYÊN Thôn LangBiang, TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng 633839028 X
13 BĐ HUYỆN LÂM HÀ ĐẠI LÝ CHUYÊN TT.Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng 633850409 X
14 BĐ TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẠI LÝ CHUYÊN 14 Quang Trung, P.09, Đà Lạt, Lâm Đồng. 633550577 X
15 BĐ TP. ĐÀ LẠT ĐẠI LÝ CHUYÊN 02 Lê Đại Hành, P01, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng 633822586 X
16 BĐ TX BẢO LỘC (LDBL2) ĐẠI LÝ CHUYÊN 103 Lê Hồng Phong, Bảo Lộc, Lâm Đồng 0633864299 X
17 CHIÊU OANH (LDCO2) ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ Số 1 Quang Trung, Thị trấn Đạ Tẻl, LĐ 0633880292 X
18 CÔNG CHINH ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ Quốc lộ 20 thôn 7, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng 0633879979 X
19 ĐIỆN MÁY CHÍNH TÍN ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ 155 TT Đinh Văn, H. Lâm Hà, Lâm Đồng 633850039 X
20 HƯNG PHÁT (LDHP) ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ 443 Trần Phú, Tx BẢo Lộc, Lâm Đồng 0633725574 X
21 HƯNG THỊNH (LDHT) ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ 625 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng 0633765911 X
22 KIỀU HẠNH (LDKH2) ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ 900 Hùng Vương Di Linh Lâm Đồng 063.3870521 X
23 KNT ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ Khu 2 TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng 063.3509150 X
24 LÂM (LDLA) ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ Ngã ba TT Madaguoi, Đa Hoai, LĐồng 0633875949 X
25 MINH MIMOSA ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ 1B Bùi Thị Xuân, P2, Đà Lạt, Lâm Đồng 633500501 X
26 PHƯƠNG NAM ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ  211 Nghĩa Thị, Thạnh mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng 633620234 X
27 QUANG MINH ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ KP6 TT Đồng Nai Cát Tiên Lâm Đồng 063.3886252 X
28 QUANG THỌ ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ Hợp Thành, TT Lạc Dương, Lâm Đồng 633560599 X
29 TÂM TRINH ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ Ngả 3 TT MaĐaGuôi Đạ Huoai Lâm Đồng 0633875949 X
30 THANH HƯƠNG (LDTH2) ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ Khu 2, TT.Lộc Thắng, H.Bảo Lâm, LĐ 0633877567 X
31 TRỊNH NGUYỄN ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ 76 Thống Nhất, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 633649179 X
32 TRUNG TÂM DVKH -VIỄN THÔNG LÂM ĐỒNG ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ 16 Trần Phú, Tp.Đà Lạt, Lâm Đồng 633826299 X
33 TRUNG TÂM VIỄN THÔNG ĐÀ LẠT ĐẠI LÝ CHUYÊN, BỘ TRỌN GÓI, THẺ, MOBIEZ 14 Trần Phú, P3, Đà Lạt, Lâm Đồng 633510777 X

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *